Bookmark and Share Add to Favorites  
เมนูหลัก
สมาชิกเข้าสู่ระบบ
User Name:
Password:
จำการล็อกอินของฉันไว้
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
ใสอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้กับเรา


กิจกรรม - Our activities
  คุณกังแสดงความยินดีกับ 20 ปี Merck
  Happy Moments 2008
  35th Anniversary Pharmacy
  คุณูปการรำลึก - อจ.บุญอรรถ
  Asahi Fireworks
  ไถ่ชีวิตโค-กระบือที่อยุธยา
  เททองพระประธานที่สิงห์บุรี
ข่าว - หนังสือพิมพ์
  Nation Breaking news
  ข่าวสด
  ไทยโพสต์
  คม-ชัด-ลึก
  Manager online
  มติชน
  เดลินิวส์
  ไทยรัฐ
Website เภสัช
  สมาคมเภสัชและอายุรเวชโบราณแห่งประเทศไทย
  สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (CPA)
  สภาเภสัชกรรม
  เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย
  Ya & You
  ฐานข้อมูลสมุนไพรไทย
  องค์การเภสัชกรรม
  Drug Information Center
คณะเภสัช
  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  มหาวิทยาลัยรังสิต
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  มหาวิทยาลัยนเรศวร
  มหาวิทบาลัยมหิดล
  มหาวิทยาลัยศิลปากร
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Website ที่น่าสนใจ
  แหล่งข้อมูลสมุนไพรไทย
  Six Scents Herb
  ค้นหารหัสไปรษณีย์
  รวมเวปหน่วยราชการไทย
  แลกเปลี่ยนเงินตรา
  Thai-English Dictionary
  ห้องสมุด Digital
  Yellowpages
  สำนักงานสลากกินแบ่ง-ตรวจล๊อตเตอรี่
ท่องเที่ยว
  เที่ยวเมืองกาญจนบุรี
  Sarnchai's Singapore tour
  บุกเชียงคาน
  ร้อยปีพระรูปทรงม้า
  พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
  ภูเขาทอง
  โลหะปราสาท
  หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าฯ
  งานช้างสุรินทร์
  สวนหลวง ร 9
  เที่ยวแก่งกระจาน 20-21 ธค 2008.
  เที่ยวเกาะช้าง-กล้องสมชาย
  Video - เที่ยวเกาะช้าง
  กิมฉุงทัวร์
ห้องสนทนาและประชาสัมพันธ์
ทัวร์สิบสองปันนาช่วงสงกรานต์

ขอแจ้งข่าวยืนยันทัวร์สิบสองปันนายังมีเหมือนเดิม ไม่ได้เปลี่ยนตามเหตุการณ์ที่ญี่ปุ่นบริษัททัวร์จะนัดรับพาสปอร์ตเร็วๆนี้พร้อมรูปถ่ายสีเพื่อทำวีซ่า 1 ใบ

เชียงของ – เชียงรุ้ง - สิบสองปันนา 6 วัน 4 คืน

สวนป่าดงดิบ – สวนม่านทิง - โชว์วัฒนธรรมเผ่าไอนี่

โชว์พาราณสี – หมู่บ้านวัฒนธรรมไทลื้อ - ชอปปิ้ง ตลาดไทลื้อ

เชียงของพัก : NAMKHONG RIVERSIDE HOTEL ดื่มด่ำบรรยากาศริมน้ำโขง

เชียงรุ้งพัก : HUOFA HOTEL / KINGLAND HOTEL ระดับ 4 ดาวใกล้แหล่งช้อปปิ้ง

   เดินทางโดย รถโค้ชปรับอากาศ  VIP 

   เดินทางวันที่  13 – 18 เม.ย. 54

วันแรก    กรุงเทพฯ – พระพุทธชินราช พิษณุโลก - เชียงราย - เชียงของ

05.00 น.  คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก บริการอาหารกล่องพร้อมเครื่องดื่มบนรถ ออกเดินทางสู่ จ.พิษณุโลก โดยรถโค้ชปรับอากาศ

11.00 น. นำท่าน สักการะพระพุทธชินราช ชาวบ้านส่วนใหญ่มักเรียกขานกันว่า วัดใหญ่ หรือวัดพระศรี กันจนติดปาก แม้นพระประธานองค์ใหญ่ที่ประดิษฐานในวิหารคือ พระพุทธชินราช ชาวเมืองพิษณุโลกก็นิยมเรียกกันว่า หลวงพ่อใหญ่ ตามไปด้วย วัดใหญ่นับเป็นพระอารามหลวงที่สำคัญของจังหวัด เพราะเป็นศูนย์รวมทางจิตใจของชาวเมืองและชาวไทยทั้งประเทศ ตั้งอยู่ที่ถนนพุทธบูชา ตำบลในเมือง ริมแม่น้ำน่านฝั่งตะวันออก สร้างขึ้นพร้อมกับการสร้างเมืองเมื่อปี พ.ศ. 1900 ภายในวัดสิ่งโบราณสถานโบราณวัตถุล้ำค่ามากมาย 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน แบบบุฟเฟ่ ณ ห้องอาหารโรงแรม TOP LAND HOTEL

บ่าย  นำท่านเดินทางต่อสู่ .เชียงของ จ.เชียงราย

 ค่ำ  เดินทางถึง.เชียงของ อำเภอที่เงียบสงบ ผู้คนใช้ชีวิตกันอย่างราบเรียบ ไม่วุ่นวาย ชุมชนที่มีวิถีชีวิตเรียบง่าย บรรยากาศของชนบทที่ยังบริสุทธิ์ บ้านเรือนชาวบ้านยังเป็นบ้านไม้แบบโบราณให้ทุกท่านได้ดื่มด่ำกับบรรยากาศที่แสนสวยงาม อากาศแสนเย็นสบาย สูดโอโซนอันแสนบริสุทธิ์ริมฝั่งแม่น้ำโขง

บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร พร้อมร่วมปล่อยโคมขอพรเนื่องในวันปีใหม่ไทย

 พักที่ : NAMKHONG RIVERSIDE HOTEL หรือเทียบเท่า www.namkhongriverside.net

 วันที่สอง   เชียงของ – ห้วยทราย – หลวงน้ำท่า – เชียงรุ้ง – สิบสองปันนา

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร

นำท่านสู่ท่าเรือ อ.เชียงของ จ.เชียงราย ทำผ่านพิธีการตรวจคนออกเมืองฝั่งไทยนำท่านลงเรือข้ามแม่น้ำโขง ข้ามไปยัง ด่านห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว (สปป.ลาว) ทำผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองฝั่งลาว แล้วเปลี่ยนการเดินทางเป็นรถปรับอากาศลาว เดินทาง ตามเส้นทางหมายเลข R3A เป็นเส้นทางธรรมชาติ ผ่าน เมืองภูคา เมืองหลวงน้ำทา

เที่ยง  (เวลาโดยประมาณ) ä  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อ.หลวงน้ำทา) หลังอาหารกลางวัน นำท่านออกเดินทางสู่ ชายแดนลาว บ่อเต็น  ซึ่งเป็นเขตเช่าที่จีนมาเช่ารัฐบาลของลาว เพื่อทำเป็นเขตการค้าชายแดนรองรับ เส้นทาง R3A ทำพิธีการตรวจคนออกเมืองลาว แล้วข้ามแคนสู่ ชายแดนจีน บ่อหาน ทำพิธีการตรวจคนเข้าจีน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เปลี่ยนการเดินทางเป็นรถปรับอากาศจีน (ไกด์ท้องถิ่นคอยให้การต้อนรับท่านและคณะ) เวลาที่เมืองจีนจะเร็วกว่าไทย 1 ชั่วโมง นำท่านออกเดินทางต่อ ผ่านเมืองหล้า 1 ในเขตการปกครองตนเอง ของสิบสองปันนา อยู่ห่างจากชายแดนประมาณ 60 กิโลเมตร เดินทางผ่านเส้นทางอพยพของพี่น้องชาวไทลื้อ

 เย็น เดินทางถึงเมืองเชียงรุ้ง ซึ่งเป็นเมืองเอกเมืองหลวงของสิบสองปันนา เป็นเมืองที่สวยงามแห่งหนึ่ง

มีสมญานามว่า “เมืองนกยูง”

 บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นพาท่านเข้าสู่ที่พัก

พักที่ : โรงแรม HUOFA  HOTEL 4 ดาว หรือเทียบเท่า  www.bnhfhotel.com ใกล้ย่านช้อปปิ้งถนนคนเดิน

  วันที่สาม          สวนป่าดงดิบ – โชว์วัฒนธรรมเผ่าไอนี่ – วัดหลวงเมืองลื้อ – สวนม่านทิง - ขันโตกดินเนอร์ –      โชว์พื้นเมืองไทลื้อ - โชว์พาราณสี

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านนั่งรถเดินทางไปยัง สวนป่าดงดิบ  หรือศูนย์วัฒนธรรมเผ่าไอนี (อีก้อ) ซึ่งเป็นสวนสร้างขึ้นใหม่ ท่านจะได้สัมผัสกับธรรมชาติป่าไม้ที่ร่มรื่น มหัศจรรย์กับต้นนกยูง ต้นไม้ที่มีลักษณะคล้ายนกยูง ซึ่งชาวเมืองสิบสองปันนาเชื่อว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของเหล่านกยูง จากนั้นนำท่านชมการแสดงพื้นเมืองชมชาวเขาเผ่าต่างๆ ชมหมู่บ้านเก่าแก่ของเผ่าไอนี (อีก้อ)ชมการแสดงวัฒนธรรมเผ่าไอนี่ และการสาธิตพิธีการแต่งงานของเผ่าอีก้อ (หากท่านต้องการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม มีค่าใช้จ่าย 100 หยวน หรือ 500 บาท) ...อิสระให้ท่านเลือกซื้อเครื่องเงินที่ขึ้นชื่อและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นของชาวสิบสองปันนาได้ตามอัธยาศัย

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ วัดหลวงเมืองลื้อ ชมความยิ่งใหญ่อลังการของวัดแห่งนี้ ทุ่มงบสร้างกว่า 300 ล้านหยวน หรือประมาณ 1,600 ล้านบาท ซึ่งก่อสร้างเสร็จเมื่อปลายปี 2550 เป็นวัดพุทธที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีน ภายในวัดบรรยายถึงศาสนาพุทธโดยใช้รูปปั้นและภาพวาดเป็นสื่อการสอนพุทธศาสนนิกชนที่มาเยี่ยมชม ด้านบนจะเห็นวิวของตัวเมืองเชียงรุ่งได้อย่างชัดเจน ให้ท่านได้ถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึก มีเวลาเหลือนำท่านช็อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าขึ้นชื่อของสิบสองปันนา อาทิเช่น หยก กาแฟ ชา และอื่นๆ เป็นต้น        จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สวนม่านทิง ซึ่งเป็นสวนที่สวยงามมากแห่งหนึ่ง ชมศาลเจ้า 8 เหลี่ยมซึ่งสร้างขึ้นในปี คศ. 1701 เป็นสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานเข้ากันระหว่างไทยใหญ่กับเรา เป็นเครื่องพิสูจน์ว่า วัฒนธรรมของเผ่าไทยใหญ่และชาวไทยใกล้ชิดกันมาก

ค่ำ  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร แบบขันโตกของชาวไทยลื้อ

พร้อมดูการแสดงโชว์พื้นเมืองที่สวยงาม

ชมการแสดงพื้นเมืองชุด ม็องบาลานาซี หรือ เมืองพารานสี  อันงดงามตระการตา เป็นวัฒนธรรมของเมืองพาราณาสี เป็นไฮไลท์ของเมืองสิบสองปันนา หากท่านใดมาเมืองนี้แล้วไม่ได้ดูโชว์ ก็เหมือนกับมาไม่ถึงเมืองสิบสองปันนา............

หลังจากรับประทานอาหารค่ำแล้วนำท่านเดินทางกลับสู่โรงแรมที่พัก โรงแรม HUOFA  HOTEL 4 ดาว ã  หรือเทียบเท่า ให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัยหรือจะเดินชมเมืองสิบสองปันนายามราตรีได้ตามอัธยาศัย

  วันที่สี่  หมู่บ้านกาหลั่นป้า – วัดมหาราชฐาน (สุทธาวาส)  - ถ้ำทรายเขาแสง - เมืองหล้า

 เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำชมหมู่บ้านพี่น้องไทลื้อ ซึ่งเป็นหมู่บ้านเก่าแก่พร้อมกับการใช้ชีวิตที่เรียบง่ายแบบพอเพียง ชมเมือง กาหลั่นป้า หรือ เมืองฮัม  ตั้งอยู่ห่างจากเมืองเชียงรุ้งทางทิศเหนือประมาณ 30 กม. ในอดีตเป็นหัวเมืองฝ่ายในของอาณาจักรเชียงรุ่งแต่เดิมมีหน้าที่ปลูกดอกไม้ถวายให้กับพระราชวังปัจจุบันมีการกำหนดให้ 3 หมู่บ้านอยู่ภายใต้การจัดการเดียวกันเป็น “ไตเยียน” หรือหมู่บ้านไต โดยให้ชุมชนมีวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม หลังจากนั้นนำชมหมู่บ้านพี่น้องไทลื้อ ซึ่งเป็นหมู่บ้านเก่าแก่ ชมวัดมหาราชฐาน (สุทธาวาส) ชมตลาดนัดของชนเผ่าน้อยใหญ่ชมเจดีย์ทอง

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย    นำท่านเดินทางสู่เมืองหล้า ระหว่างทางผ่านเมืองหยวง เมืองซึ่งประกอบด้วยถํ้ามากกว่า24ถํ้า นำท่านชมถ้ำทรายเขาแสง 1ในถ้ำที่ยาวที่สุดยาว 10 กิโลเมตร ประกอบด้วยถํ้าหินงอกหินย้อย นอกจากนี้ยังมีลําธารใต้ดิน มีอัตราการไหลของนํ้า80-100ลิตร/วินาที่ ถํ้าค่อนข้างเปิดโล่งและโอ่โถง ช่วงกว้างสุดของถํ้ามีความกว้าง20เมตร และมีความสูง88 เมตร อิสระเก็บภาพความประทับใจ ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางต่อสู่เมืองหล้า

ค่ำ บริการอาหารค่ำ  

หลังอาหารนำท่านเดินทางกลับสู่โรงแรมที่พัก โรงแรม KINGLAND  HOTEL 4 ดาว www.klhotel.net/index.php?Locale=en-us ã  หรือเทียบเท่า ให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัยหรือจะเดินชมเมืองสิบสองปันนายามราตรีได้ตามอัธยาศัย

วันที่ห้า   เมืองหล้า – บ่อหาญ – บ่อเต็น – หลวงน้ำท่า – เชียงของ                                            

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอาหาร เดินทางกลับสู่ฝั่งไทยตามเส้นทางเดิม เดินทางถึงชายแดน นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าออกเมืองทั้งสองฝั่งแล้ว  ให้ท่านได้เลือกซื้อสิ้นค้า ตลาดท้องถิ่น เมืองหลวงน้ำทา ตามอัธยาศัย

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย เฮือนลาว  ก่อนอำลาจากหลวงน้ำทา  แล้วเดินทางกลับสู่ห้วยทราย ตามเส้นทางเดิม

16.00 น.  (เวลาโดยประมาณ) เดินทางถึงเมืองห้วยทราย นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าออกเมืองลาว แล้วนำท่านลงเรือข้ามแม่น้ำโขงกลับสู่ ด่านท่าเรือ อ.เชียงของ จ.เชียงราย นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้า-ออกเมืองไทย จากนั้นä บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร ก่อนนำท่านออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพ

วันที่หก  กรุงเทพฯ

05.00 น.  นำท่านเดินทางถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

************************************

ช่วงการเดินทาง

ผู้ใหญ่พัก

ห้องละ 2 ท่าน

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

มีเตียงเสริม

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

 ไม่มีเตียงเสริม

พักท่านเดี่ยว

จ่ายเพิ่ม

 

13 – 18 เม.ย.

14500

14500

14500

13000

4500

 

อัตรานี้รวม :

  ค่าพาหนะเดินทางตามโปรแกรม

  ค่าแพขนานยนต์ เรือห้วยทราย ข้ามแม่น้ำโขง

  ค่าอำนวยความสะดวกผ่านด่าน ไทย – ลาว - จีน ตามที่ระบุไว้ในรายการ

  ค่าที่พัก 4 คืน (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือเทียบเท่า  

  ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุไว้ในรายการ + ผ้าเย็น น้ำดื่ม บริการบนรถ

  ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ

  ค่าชมการแสดงพื้นเมืองชุด ม็องบาลานาซี (เมืองพารณสี)

  ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ท้องถิ่นที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับท่านตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ

  ค่าประกันอุบัตเหตุในวงเงิน 200,000.-/ 100,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

  ค่าวีซ่าจีนยื่นจากกรุงเทพ (ไม่เสียเวลาที่หน้าด่าน)

อัตรานี้ไม่รวม :

                1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น

             2.  ค่าธรรมเนียมเดินทางแจ้งเข้า-แจ้งออกของคนต่างด้าว

                3. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % และ ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % หรือภาษีท่องเที่ยวหากมีการเรียกเก็บ                                                                                                                   

                4.  ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และคนขับรถ 20 หยวน ต่อวัน ต่อคน

เอกสารในการยื่นวีซ่า(สำหรับพาสปอร์ตไทย)  

                1.  หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน(กรุณาตรวจสอบวันหมดอายุ)  

                2.  รูปถ่าย  2 นิ้ว ท่านละ 1 รูป (รูปสีอย่างเดียว รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)

                3.  ระยะเวลาในการทำวีซ่า 4 วันทำการ

4.  สำหรับพาสปอร์ต่างชาติกรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่เพราะต้องใช้เอกสารเพิ่มเติม และมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

หมายเหตุท่านใดมีซองใส่พาสปอร์ตกรุณาถอดออกเก็บไว้ก่อนส่งเล่มมายังบริษัทเพื่อยื่นวีซ่า

เพื่อเป็นการป้องกันการสูญหายเนื่องจากขณะยื่นเล่มเข่าสถานทูต ทางสถานฑูตจะต้องให้เอาซองที่ใสพาสปอร์ตออกก่อนยื่น

เงื่อนไขการจอง                      

                1. วางเงินมัดจำท่านละ 5,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี

2.  แล้วแฟกซ์สลิปโอนเงินมาที่บริษัทฯ  พร้อมแฟกซ์หน้าพาสปอร์ตมาด้วย 

3. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือกรุณาโอนก่อนการเดินทาง 10-12 วัน

เงื่อนไขการยกเลิก                   

                1. ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนค่าทัวร์ทั้งหมด

                2. ยกเลิกการเดินทางภายใน 15 – 30 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทัวร์ในทุกกรณี

                3. ยกเลิกการเดินทางภายใน 7 – 14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 80 เปอร์เซ็นต์ของราคาทัวร์ในทุกกรณี

                4. ยกเลิกการเดินทางภายใน 1 – 6 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี

*** หมายเหตุ ***

  โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยยืดถือประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ

  บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับเปลี่ยนราคาและรายการได้ตามเหมาะสม อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

    ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการปฏิเสธออกนอกประเทศห้ามเข้าประเทศจีน การนำสิ่งของผิดกฎหมาย

     เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และ   ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสียต่อชาติ ศาสนา ของประเทศนั้น     

     ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ                                                                                                                                                                       

 

เที่ยวอย่างคุ้มค่า มาตรฐานทัวร์เกินราคา

GUARANTEE คุณภาพโดยกลุ่ม SMILE SERIES

โดย : pithakptm - วันที่ : 3/21/2011 4:24:14 PM (IP : 125.25.41.XXX)

เสียดายไปร่วมทริปนี้ไม่ได้....ปีนี้สุขภาพไม่เอื้อนัก...จึงคิดว่าโอกาสหน้า...ถ้าการเดินทางไม่ยาวนัก...จะไปร่วมแน่นอน....ขอให้เพื่อนๆท่องเที่ยวสงกรานต์ให้สนุก...แล้วเอาบรรยากาศมาให้ชมด้วยนะ...สวัสดี.  หมู่นี้คุณหายไปไหนpeterkung   เงียบไปเลยหรือไปซุ่มฝึกวิทยายุทธ.....เก็บตัว...คิดถึงๆๆๆๆๆๆๆ

โดย : witjhaya   วันที่ : 3/23/2011 10:42:56 AM    (IP : 58.8.94.XXX)

ม่อก ไปแล้วเจออากาศดีๆ เดี๋ยวก็หายเอง เปลี่ยนใจยังทันนะ  เห็นกังบ่นอยู่ว่าขาดเพื่อนนอน

โดย : suchartc   วันที่ : 3/23/2011 10:53:35 AM    (IP : 115.87.99.XXX)

ได้โอนเงินเข้าบ/ช กสิกรบางโพกระแสรายวันเช้า30/3/54แล้ว

โดย : muipharm   วันที่ : 3/30/2011 11:03:09 PM    (IP : 58.9.30.XXX)

จุดหมายเจอกันตี 5.00 น.ได้ที่ใหนแจ้งด้วย

โดย : muipharm   วันที่ : 3/31/2011 11:00:31 PM    (IP : 115.87.189.XXX)

ระวังอากาศเปลี่ยนจาก ลานิญา เตรียมเสื้อหนาวไปด้วยนะครับ

โดย : Miracle Wong   วันที่ : 4/1/2011 7:05:01 AM    (IP : 218.186.9.XXX)

บอน วอย ยาร์ด

โดย : Miracle Wong   วันที่ : 4/1/2011 7:07:50 AM    (IP : 218.186.9.XXX)

ใบนัดหมายการเดินทาง

สิบสองปันนา

วันที่ 13 – 18 เม.ย. 54

 

วันเดินทางพบกัน           วันที่ 13 เมษายน 2554    พร้อมกันที่จุดนัดพบ เวลา 05.00 น.

                        รถไปรับลูกค้าที่จุดนัดหมาย เจ้าหน้าที่ Golden Live Travel  คอยให้การต้อนรับ

หัวหน้าทัวร์          คุณ  อัจฉรา (ต๋อม)                 โทร. 084-469-3556

ที่พัก                  วันที่ 13 – 14 เม.ย. 54         NAMKHONG RIVER SIDE HOTEL        

                        วันที่ 14 – 15 เม.ย. 54          KING LAND HOTEL

                        วันที่ 15 – 17 เม.ย. 54          HUOFA HOTEL  

แอร์ , ทีวี ,  น้ำอุ่น , ผ้าเช็ดตัว , น้ำเปล่า , ตู้เย็น                                      

เมื่อเช็คเอ้าท์  กรุณาตรวจเช็คสัมภาระภายในห้องให้เรียบร้อย และนำกุญแจคืนที่เค้าเตอร์

และชำระค่ามินิบาร์ด้วยค่ะ

เดินทางถึงกรุงเทพฯ  โดยประมาณ  เวลา 05.00 น. (วันที่ 18 เมษายน 2554)

 

 

สภาพอากาศ             อากาศใกล้เคียงกับประเทศไทย  อุณหภูมิโดยเฉลี่ยประมาณ  17 –  25 องศาเซลเซียส (เช็ควันที่ 30 มี.ค.54)                    

การแต่งกาย              ควรใส่เสื้อผ้าที่สวมใส่เสื้อผ้าที่ใส่สบาย ไม่อึดอัด รองเท้าเเตะรัดส้น  รองเท้าผ้าใบที่มีน้ำหนักเบา หมวก แว่นกันแดด ร่มกันแดด การแต่งตัวในการเข้าชมโบราณสถานต่าง ๆ ควรแต่งกายแบบสุภาพ

ระบบไฟฟ้า                  ไฟฟ้า 220 โวลต์ เหมือนเมืองไทย

สกุลเงิน                   ควรแลกเป็นเงินหยวนก่อนการเดินทาง (1 หยวน ประมาณ 5.00 บาท)           

ภาษา                      ภาษาจีนกลาง

ยาประจำตัว              ถ้าท่านมีโรคประจำตัวควรเตรียมติดตัวไปด้วย และควรตรวจเช็คสุขภาพทุกครั้ง ก่อนออกเดินทาง

กล้องถ่ายรูป             สำหรับกล้องแบบนักท่องเที่ยวไม่ต้องทำเรื่องเข้าประเทศ และสามารถถ่ายได้ตามปกติ

ยกเว้น บางแห่งที่เข้มงวดห้ามถ่าย เช่น พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ และสถานที่ราชการบางแห่ง

 

 

 

 

 

ฟิล์มถ่ายรูป              แบตเตอรี่ของกล้องถ่ายรูป ควรเตรียมพร้อมจากเมืองไทยเพราะคุณภาพอาจไม่ดีพอ

ควรเตรียมอุปกรณ์ก่อนการเดินทางให้พร้อมเพื่อความสะดวกสบายของท่าน

เครื่องประดับ            ควรนำติดตัวไปเท่าที่จำเป็น ทั้งนี้เพื่อป้องกันการสูญหาย

ทิป                            ไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถ  คาดหวังว่าจะได้รับทิปจากท่านเพื่อเป็นสินน้ำใจ  ในการปฏิบัติงาน (โดยเฉลี่ยประมาณ ท่านละ 20 หยวน / วัน / คน )  และเป็นค่าธรรมเนียมเมื่อพนักงานยกกระเป๋า  ยกกระเป๋าส่งท่านบนห้อง 

หมายเหตุ                            - ในการเดินทางทุกครั้ง หากท่านมีปัญหาระหว่างการเดินทาง ควรแจ้งกับหัวหน้าทัวร์ หรือ

  มัคคุเทศก์ที่ดูแลท่านให้ทราบทันที

                             - การเดินทางครั้งนี้เป็นการเดินทางแบบหมู่คณะ  ทางบริษัทขอความกรุณาทุกท่านตรงต่อเวลา และมี

  น้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้เดินทางร่วมคณะ เพื่อการเดินทางครั้งนี้จะบังเกิดความสนุก และความสุขกัน

  ทุกท่าน 

 

*** กรุณาอย่านำของมีค่าติดตัวท่านไปมากนัก เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางครั้งนี้ ***

 

หมายเหตุ เนี่องจากรายการทัวร์นี้ต้องมีการเปลี่ยนรถการเดินทางเป็นรถของทางจีนซึ่งเป็นรถโค้ชปรับอากาศ 43 ที่นั่ง เพื่อไม่ให้ทุกท่านสับสนกับเรื่องที่นั่งบนรถ รบกวนทุกท่านเปลี่ยนรถแล้วนั่งตรงตำแหน่งเดิมที่นั่งจากเมืองไทยไปด้วยนะครับ  ขอบคุณครับ…

 

โดย : pithakptm   วันที่ : 4/1/2011 9:37:53 PM    (IP : 125.25.50.XXX)

ด่วน มีใครสนใจจะไปนอนโรงแรมแถวใก้ลๆ ที่นัดพบบ้าง (คืนวันที่ 12 จะได้ไม่ต้องตื่นตี 3)   ขอให้แจ้งด่วนทางโทรศัพท์ 0989272828 ภายใน พรุ่งนี้ 8    ราคาประมาณ 1,000 บาทต่อห้อง 2 คน จะได้รืบจองให้

โดย : suchartc   วันที่ : 4/7/2011 11:43:37 AM    (IP : 124.122.179.XXX)

ขอแก้เบอร์เป็น 089 927 2828

โดย : suchartc   วันที่ : 4/7/2011 11:47:06 AM    (IP : 124.122.179.XXX)

 

ขอเช็คเรื่องเครื่องอำนวยความสะดวก เช่น  สระว่ายน้ำ  เป้นต้น และเครื่องอบซาวหน้าและจากุซชี่ มีพร้อมไมและเช็คอินได้ตอนกี่โมง โรงแรมห่างจากที่นัดหมายไกลไหม  โปรดแจ้งรายละเอียดให้ทราบด่วนตอนนี้ คุณพิศิฎ ไม่สะดวก กำลังติดต่อคุณพิทักอยุ่จะแจ้งให้ทราบ  ขอบคุณ     Cool

โดย : peterkung   วันที่ : 4/7/2011 1:01:05 PM    (IP : 115.87.131.XXX)

โรงแรมอะไรหรือก้าง,โพไชดอนหรือเปล่า ถ้ามีฟุตบอลแชมเปี้ยนลีกคู่แมนยู-เชลซีให้ดูก็ไม่เลวนะ

โดย : pithakptm   วันที่ : 4/7/2011 4:22:15 PM    (IP : 125.25.25.XXX)

โรงแรม ปารค์ เรสิเดนซ์ อยู่ตรงสถานีรถใต้ดินห้วยขวางพอดี ห่างจากที่นัดประมาณ 1 กิโล  ไม่แน่ใจว่าดูบอลได้หรือไม่ ราคา 1050 บาทต่อห้อง

โดย : suchartc   วันที่ : 4/8/2011 2:01:41 PM    (IP : 124.122.179.XXX)

ขอนอนที่บ้านดีกว่า ตีสองดูแมนยู-เชลซี ถึงตีสี่ออกจากบ้านพอดี

โดย : pithakptm   วันที่ : 4/8/2011 8:24:43 PM    (IP : 101.108.107.XXX)

OK SET, see you there

โดย : suchartc   วันที่ : 4/8/2011 11:12:43 PM    (IP : 58.8.99.XXX)

เห็นนัดกันแล้วอิจฉาจัง   ขอให้เดินทางปลอดภัย เที่ยวสนุก มีความสุขทุกเวลาตลอดทริปนะคะ

โดย : wantee.boon@hotmail.   วันที่ : 4/10/2011 12:02:38 AM    (IP : 182.232.59.XXX)

ขอให้เพื่อนทุกคนมีความสุขในการไปทัวร์สงกรานต์ที่สิบสองปันนา และกลับมาอย่างปลอดภัย มีโชคมีชัยทุกท่าน ด้วยความจริงใจและเสียดายจริงๆนะครับ.........

โดย : withaya   วันที่ : 4/11/2011 9:56:59 PM    (IP : 58.8.112.XXX)
ใช้งานเฉพาะสมาชิก
กรุณา Login เข้าสู่ระบบ