Bookmark and Share Add to Favorites  
เมนูหลัก
สมาชิกเข้าสู่ระบบ
User Name:
Password:
จำการล็อกอินของฉันไว้
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
ใสอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้กับเรา


กิจกรรม - Our activities
  คุณกังแสดงความยินดีกับ 20 ปี Merck
  Happy Moments 2008
  35th Anniversary Pharmacy
  คุณูปการรำลึก - อจ.บุญอรรถ
  Asahi Fireworks
  ไถ่ชีวิตโค-กระบือที่อยุธยา
  เททองพระประธานที่สิงห์บุรี
ข่าว - หนังสือพิมพ์
  Nation Breaking news
  ข่าวสด
  ไทยโพสต์
  คม-ชัด-ลึก
  Manager online
  มติชน
  เดลินิวส์
  ไทยรัฐ
Website เภสัช
  สมาคมเภสัชและอายุรเวชโบราณแห่งประเทศไทย
  สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (CPA)
  สภาเภสัชกรรม
  เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย
  Ya & You
  ฐานข้อมูลสมุนไพรไทย
  องค์การเภสัชกรรม
  Drug Information Center
คณะเภสัช
  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  มหาวิทยาลัยรังสิต
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  มหาวิทยาลัยนเรศวร
  มหาวิทบาลัยมหิดล
  มหาวิทยาลัยศิลปากร
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Website ที่น่าสนใจ
  แหล่งข้อมูลสมุนไพรไทย
  Six Scents Herb
  ค้นหารหัสไปรษณีย์
  รวมเวปหน่วยราชการไทย
  แลกเปลี่ยนเงินตรา
  Thai-English Dictionary
  ห้องสมุด Digital
  Yellowpages
  สำนักงานสลากกินแบ่ง-ตรวจล๊อตเตอรี่
ท่องเที่ยว
  เที่ยวเมืองกาญจนบุรี
  Sarnchai's Singapore tour
  บุกเชียงคาน
  ร้อยปีพระรูปทรงม้า
  พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
  ภูเขาทอง
  โลหะปราสาท
  หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าฯ
  งานช้างสุรินทร์
  สวนหลวง ร 9
  เที่ยวแก่งกระจาน 20-21 ธค 2008.
  เที่ยวเกาะช้าง-กล้องสมชาย
  Video - เที่ยวเกาะช้าง
  กิมฉุงทัวร์
ห้องสนทนาและประชาสัมพันธ์
ทีกงแซ=ไหว้ฟ้่าดิน=วันที่9เดือนแรกของจีนปีนี้ตรงกับวันที่8กพ2557

โดย : siri - วันที่ : 2/8/2014 5:39:43 PM (IP : 171.96.240.XXX)

正月初九日 วันคล้ายวันสมภพเทพยดาฟ้าดิน

ตำนานเกี่ยวกับทีกง ทีตี่แป่บ้อ หรือการบวงสรวงเทพยดาฟ้าดินนี้ 
เกี่ยวข้องกับความเชื่อในศาสนาพุทธ และพราหมณ์ มายาวนานเป็นพันปีแล้ว 
จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของจีน ผู้ที่ริเริ่มการบวงสรวงเทพยดาฟ้าดิน 
หรือทีกง ทีตี่แป่บ้อ เป็นคนแรกคือ “หย่งเล่อ” 
จักรพรรดิแห่งราชวงศ์หมิง ในปี ค.ศ. 1420 
โดยจักรพรรดิหย่งเล่อได้เล็งเห็นความสำคัญของการบวงสรวงเทพยดาฟ้าดิน 
ในคราวที่บ้านเมืองไม่สงบสุข ข้าวยากหมากแพง หรือเกิดภัยพิบัติต่าง ๆ 
ก็ทรงหาวิธีแก้ไขทุกข์ภัย ด้วยอุบายพิธีต่าง ๆ 
จึงได้สร้างหอเทียนถาน “ ฉีเหนียนเตี้ยน” 
เพื่อใช้ในการประกอบพิธีกรรมบวงสรวงเทพยดาฟ้าดิน 
เพื่อให้พืชพันธุ์ธัญญาหารอุดมสมบูรณ์ เพื่อบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 
แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อดวงวิญญาณของบรรพบุรุษ 
ปัดเป่าทุกข์ภัยพิบัติต่าง ๆ และขออภัยไถ่บาปของประชาชน

โดยเชื่อว่า ฮ่องเต้คือโอรสของสวรรค์ เป็นผู้ประกอบพิธีกรรม 
ส่วนคนไทยเรา ก็ให้ความสำคัญกับการบวงสรวงเทพยดาฟ้าดิน 
มายาวนานแล้วเช่นเดียวกัน โดยในสังคมกสิกรรมทุกสังคม 
ก็มีพิธีกรรมต่าง ๆ เพื่อบวงสรวงบูชาเทพยดาฟ้าดิน 
เกี่ยวกับพืชพันธุ์ธัญญาหาร ขอฟ้าขอฝน 
หรือการบูชาเทพต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับดิน น้ำ ลม ไฟ 
เช่นการบูชาพระแม่ธรณี พระแม่โพสพ และพระแม่คงคา 
ซึ่งก็ล้วนแล้วแต่เป็นการบูชาเทพยดาฟ้าดินทั้งสิ้น 
เนื่องจากคนไทยเรา มีความเกี่ยวข้องกับสังคมกสิกรรม 
และพืชผลต่าง ๆ มาตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้ว 
ดังมีตอนหนึ่งที่พระเจ้าสุทโธทนะ 
พระบิดาของเจ้าชายสิทธัตถะ (ก่อนตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า) 
ทรงจัดให้มีพระราชพิธีพระนังคัลแรกนาขวัญ 
และวันนั้นเองที่เจ้าชายสิทธัตถะเป็นสมาธิขั้นแรกที่เรียกว่า “ปฐมฌาน”

ลักษณะความเชื่อ

สำหรับการบูชาทีกง ทีตี่แป่บ้อ หรือเทพยดาฟ้าดินนั้น 
ชาวจีนมีความเชื่อว่าเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับโลกมนุษย์มาก่อนสิ่งอื่นสิ่งใด 
และมีความเชื่อเรื่องชีวิตหลังความตาย เชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 
และดวงวิญญาณของบรรพบุรุษจะไปสถิตอยู่เบื้องบนสวรรค์ 
เมื่อสักการบูชาแล้วจะดลบัลดาลความร่มเย็นเป็นสุข 
บันดาลความอุดมสมบูรณ์ และการสักการบูชาทีกง ทีตี่แป่บ้อ 
ถือเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อดวงวิญญาณของบรรพบุรุษด้วย 

บ้างก็มีความเชื่อว่าในเวลาที่เราอยู่นอกเคหสถาน 
ทีกง ทีตี่แป่บ้อ หรือเทพยดาฟ้าดินนี้เป็นผู้ปกป้องคุ้มครอง
ให้ปลอดภัยจากภัยพิบัติทั้งหลายทั้งปวงให้กับผู้ที่บูชา 

สำหรับคนไทยก็มีความเชื่อในเรื่องของบวงสรวงเทพยดาฟ้าดิน 
เนื่องจากเป็นสังคมกสิกรรมเกี่ยวข้องกับดิน ฟ้า อากาศ 
จึงมีความเชื่อกันว่า การบวงสรวงเทพยดาฟ้าดิน 
การสักการบูชาเทพต่างๆ ที่เกี่ยวกับดิน น้ำ ลม ไฟ 
จะสามารถบันดาลความอุดมสมบูรณ์
ของพืชพันธุ์ธัญญาหาร และความร่มเย็นเป็นสุข 
ซึ่งก็เป็นแนวคิดทางพุทธศาสนาที่สอดคล้องกัน

โดย : siri   วันที่ : 2/8/2014 5:40:54 PM    (IP : 171.96.240.XXX)

โดย : siri   วันที่ : 2/8/2014 5:41:52 PM    (IP : 171.96.240.XXX)

ก้งจูเทียง จริงๆ ชื่อเต็ม ๆ คือ ก้ง ฝอ ไจ เทียน 
ซึ่งคำว่า "เทียง" ก็คือ เทวดา หรือ เทพ 
เป็นประเพณีเดิมทางจีนโบราณว่า 9 ค่ำ เดือน หนึ่ง 
เรียกเป็นภาษาชาวบ้านว่า "ทีกงแซ" 
จะมีการไหว้บูชา เทวดาฟ้าดิน 
แต่สำหรับในพระพุทธศาสนานั้น จะมีการบูชาพระพุทธเจ้า 
และเหล่าธรรมบาล บางตำรามี 20 องค์หรือ 24 องค์ 
ซึ่งก็แล้วแต่หลักปฏิบัติของแต่ละสำนัก 
ก็จะมีแบ่งเป็น "ต้าไจเทียน" และ"เสี่ยวไจเทียน" 
จะมีความแตกต่างในรายละเอียดปลีกย่อยไม่ค่อยมากนัก
เทพธรรมบาล 24 พระองค์

1. พระลักษมีเทวี เทวีแห่งความงาม โชคลาภและศิริมงคล

2. พระสุรัสวดีเทวี เทวีแห่งศิลปวิทยาการความรู้

3. ท้าวมหาพรหม ผู้อาราธนาพระพุทธเจ้า
ให้ทรงเมตตาสรรพสัตว์โดยการหมุนเคลื่อนพระธรรมจักร

4. ท้าวศักกะเทวราช(พระอินทร์) 
จอมเทพแห่งสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เทวโลก 

5. ท้าวธตรัฐเทวราช เทวราชชั้นจตุมหาราชิกา 
เจ้าแห่งคนธรรพ์ผู้คุ้มครองโลกทางทิศตะวันออก 

6. ท้าววิรุฬหกเทวราช เทวราชชั้นจตุมหาราชิกา 
เจ้าแห่งกุมภัณฑ์ผู้คุ้มครองโลกทางทิศใต้

7. ท้าววิรุฬปักษ์เทวราช เทวราชชั้นจตุมหาราชิกา 
เจ้าแห่งพญานาคผู้คุ้มครองโลกทางทิศตะวันตก

8. ท้าวกุเวรธนบดีเทวราช เทวราชชั้นจตุมหาราชิกา 
เจ้าแห่งยักษ์ผู้คุ้มครองโลกทางทิศเหนือ

9. เทพคุยหบดี ผู้ล่วงรู้ความลึกลับทั้งปวง

10. ขุนพลปัญจิกายักษ์ 
มหาขุนพลยักษ์ของท้าวกุเวรธนบดีเทวราช

11. พระเวทโพธิสัตว์ เทพแห่งการสงคราม

12. พระแม่ธรณี ผู้ทรงมหิธานุภาพ

13. เทพ-เทวี โพธิทรุม ผู้รักษาต้นพระศรีมหาโพธิ์ 

14. นางหาริติยักษิณี ผู้อภิบาลทารก

15. เทพธิดาอาภิรดีนาม เทพีแห่งความปิติรื่นรมย์

16. ท้าวมเหศวร หรือพระอิศวรจอมเทพ

17. พระมรีจีเทวี มารดาแห่งแสงสว่างและดวงดาว

18. พระสุริยเทพ ผู้ให้แสงสว่างแก่ยามกลางวัน

19. พระจันทราเทพ ผู้ให้แสงสว่างแก่โลกยามกลางคืน

20. พระดารกาเทพ เทพแห่งดวงดาว

21. ตรัยตรึงส์เทพ 
คือเทพ 33 องค์ผู้เป็นสหาย(บริวาร)พระอินทร์

22. พระยายมราช ธรรมราชาผู้เป็นใหญ่ในนรกภูมิ

23. พญานาคราช เทพแห่งนาคราชและมหาสมุทร

24. กินนรราช หรือ อัคนีเทพ เทพเจ้าแห่งไฟ 

เหล่าธรรมาบาลมีคุณธรรมอันยิ่งใหญ่ มีฤทธิ์อันเกรียงไกร 
ลงโทษคนบาป บำราศความชั่วร้าย ดำรงธรรม
ให้สวรรค์และมนุษย์ปฏิบัติตามพระพุทธธรรม
เมตตา กรุณา รุมล้อมปกป้องรักษาพระธรรม

ขอน้อมนมัสการเหล่าพุทธะโพธิสัตว์ 諸天菩薩

ผู้รักษาพระพุทธศาสนา(ธรรมบาล) ทุก ๆ พระองค์
เหล่าธรรมาบาลมีคุณธรรมอันยิ่งใหญ่ มีฤทธิ์อันเกรียงไกร 
ลงโทษคนบาป บำราศความชั่วร้าย ดำรงธรรม
ให้สวรรค์และมนุษย์ปฏิบัติตามพระพุทธธรรม
เมตตา กรุณา รุมล้อมปกป้องรักษาพระธรรม

โดย : siri   วันที่ : 2/8/2014 5:43:14 PM    (IP : 171.96.240.XXX)

โดย : siri   วันที่ : 2/8/2014 6:15:22 PM    (IP : 171.96.240.XXX)

พิธีกังจูเทียน ที่โพธิสถานมงคลธัญ ถ.ทรงวาด 7กพ2557 และไหว้ฟ้าดิน=ทีกงแซ ยามแรก2300-0100ของวันที่8กพ2557ซึ่งตรงกับวันที่9เดือนแรกของจีน=ทีกงแซ

โดย : siri   วันที่ : 2/8/2014 6:16:15 PM    (IP : 171.96.240.XXX)

โดย : siri   วันที่ : 2/8/2014 6:23:42 PM    (IP : 171.96.240.XXX)

โดย : siri   วันที่ : 2/8/2014 6:24:39 PM    (IP : 171.96.240.XXX)

โดย : siri   วันที่ : 2/8/2014 6:25:14 PM    (IP : 171.96.240.XXX)

โดย : siri   วันที่ : 2/8/2014 6:25:45 PM    (IP : 171.96.240.XXX)

โดย : siri   วันที่ : 2/8/2014 6:26:17 PM    (IP : 171.96.240.XXX)

ประกอบพิธีโดยท่านเจ้าประคุณเย็นหมง 

วัดเมตตาธรรมโพธิญาณ จังหวัดกาญจนบุรี

สรรพวิบัติภัยวินาศสันติ    ขอประชาชาติประเทศขาติคืนสู่สันติโดยเร็วพลัน

ด้วยรักสันติสามัคคีนี้คือธรรม   จงสำเร็จสัทฤทธิ์เป็นมหัสจรรย์

พวกเราชาวไทยมาร่วมกันตั้งจิตอธิษฐานให้บ้่านเมืองสงบสุขและอนุโมทนาบุญร่วมกันนะครับ

โดย : siri   วันที่ : 2/8/2014 6:49:50 PM    (IP : 171.96.240.XXX)

โดย : siri   วันที่ : 2/8/2014 7:14:16 PM    (IP : 171.96.240.XXX)

โดย : siri   วันที่ : 2/8/2014 7:14:54 PM    (IP : 171.96.240.XXX)

ดีครับ..เป็นความรู้ที่หาได้ยาก เรียนรู้ไว้เมื่อท่านจะเข้าไปสักการะบูชาตามสถานที่

ที่มีเทพเจ้าจีนประดิษฐานอยู่..เช่นวัดจีนหรือศาลเจ้าต่างๆทั้งในและต่างประเทศ

โดย : withaya   วันที่ : 2/9/2014 7:20:13 AM    (IP : 27.130.233.XXX)

โดย : siri   วันที่ : 2/9/2014 1:46:17 PM    (IP : 171.96.240.XXX)

 หอฟ้าเทียนถาน (Tiantan or Temple of Heaven)
• ปีที่สร้าง : ปีค.ศ. 1420
• สร้างโดย : จักรพรรดิหย่งเล่อ
• สถานที่ตั้ง : ตั้งอยู่ใจกลางเมือง ด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของพระราชวังหลวง
• หอฟ้าเทียนถาน ปัจจุบันกลายเป็นเขตของสวนสาธารณะเทียนถาน (เทียนถานกงหยวน) ในอดีตจักรพรรดิจะเสด็จออกจากวังหลวงมาประกอบพิธีบวงสรวงบูชาสวรรค์ บูชาฟ้าดิน ขอให้พืชพันธุ์ธัญญาหารอุดมสมบูรณ์ ฝนตกต้องตามฤดูกาลประจำทุกปี
• หอเทียนถานมีบริเวณกว้างถึง 2.7 ตารางกิโลเมตร ใหญ่กว่าพระราชวังหลวงถึง 2 เท่า มีกำแพงล้อมรอบด้านเหนือเป็นรูปร่างลักษณะกลม (หมายถึง ท้องฟ้า) ด้านใต้เป็นรูปร่างลักษณะเหลี่ยม (หมายถึง แผ่นดินและโลก) แบ่งออกเป็นเขตของอาคาร 3 ส่วนที่สำคัญคือ
1.หอประกอบพิธีบวงสรวงฟ้าดิน “ฉีเหนียนเตี้ยน” 
• ตั้งอยู่ตอนเหนือสุดของสถานที่แห่งนี้ สร้างบนฐานหินหยกขาว 3 ชั้น สูง 2.7 เมตร เป็นอาคารทรงกลม สร้างด้วยไม้ล้วนๆ โดยไม่ใช้ตะปูเลยแม้แต่ตัวเดียว มีขนาดใหญ่มาก เส้นผ่าศูนย์กลางอาคารกว้างถึง 30 เมตร ใช้เสาจากต้นไม้ต้นเดียวขนาดใหญ่ 28 ต้น รองรับน้ำหนักหลังคาทรงกลมว้อนกัน 3 ชั้น มุงกระเบื้องสีน้ำเงิน ปลายสุดยอดหลังคาประดับด้วยลูกแก้วกลมสีทอง
• บนฐาน 3 ชั้น จะมีรั้วล้อมรอบทุกชั้น เป็นเสากำแพงหินหยกขาวแกะสลักงดงามได้สัดส่วน กลมกลืนกับหอดีมากตั้งอยู่บนแนวเส้นแกนเดียวกับอาคารอีก 2 แห่ง มีถนนยกระดับเชื่อมต่อกันยาวประมาณ 800 เมตร
• ภายในหอบวงสรวง ตรงกลางในสุดจะมีเสา 4 ต้น เปรียบเสมือน 4 ฤดูของจีน วงรอบที่ 2 จะมีเสา 12 ต้น เปรียบเหมือน 12 เดือน ใน 1 ปี วงรอบที่ 3 ติดกับผนังมีเสาอีก 12 ต้น รวมเป็น 24 ต้น เปรียบเสมือน 24 ฤดูกาลของการเพาะปลูก รวมทั้งหมดมี 28 ต้น เปรียบเหมือนกลุ่มดวงดาว 28 กลุ่มทางดาราศาสตร์
• ด้านหลังและด้านข้างของหอแห่งนี้จะมีอาคารที่ประทับของฮ่องเต้ ห้องครัว ห้องฆ่าสัตว์บูชายัญ ห้องเก็บจัดและเตรียมข้าวของเครื่องใช้ในพระราชพิธี
• 

โดย : siri   วันที่ : 2/9/2014 1:50:39 PM    (IP : 171.96.240.XXX)
 
โดย : siri   วันที่ : 2/26/2014 9:02:54 PM    (IP : 171.96.240.XXX)
 
โดย : siri   วันที่ : 2/26/2014 9:04:03 PM    (IP : 171.96.240.XXX)
 
โดย : siri   วันที่ : 2/26/2014 9:05:04 PM    (IP : 171.96.240.XXX)
 
โดย : siri   วันที่ : 2/26/2014 9:06:46 PM    (IP : 171.96.240.XXX)
 
โดย : siri   วันที่ : 2/26/2014 9:09:26 PM    (IP : 171.96.240.XXX)
 
โดย : siri   วันที่ : 2/26/2014 9:11:50 PM    (IP : 171.96.240.XXX)

ขออภัย  รูปที่เคยโพสต์หายไปจากเวป  จึงขอแชร์รูปชุดใหม่ในงานเดียวกันมาให้ครับ

โดย : siri   วันที่ : 2/26/2014 9:17:55 PM    (IP : 171.96.240.XXX)
ใช้งานเฉพาะสมาชิก
กรุณา Login เข้าสู่ระบบ